Chuối xiêm tươi

Độ ẩm: <5% Materious không liên quan: none Xử lý chiếu xạ: none

chia sẻ

Độ ẩm: <5%

Materious không liên quan: none

Xử lý chiếu xạ: none