Chuối Bơm

Chuối bơm sấy:

Độ ẩm: từ 20-22%

Chất phụ gia: không

Kích thước: từ 6-8cm

Màu: vàng tự nhiên

Năng suất: 50 tấn / tháng

Đóng gói: 100g, 200g, 1kg

Nguyen liệu: 3000 ha 

Thị trường: Nga

chia sẻ