Vùng nguyên liệu tiêu

Hiện nay, Lộc Ninh - vùng chuyên canh hồ tiêu có tiếng của Việt Nam đã xây dựng được nhãn hiệu hồ tiêu tập thể với 825 hộ đăng ký trở thành hội viên của Hội hồ tiêu Lộc Ninh. Ngoài các CLB của Nedspice, phong trào HTX kiểu mới đang trong cao trào phát triển, theo hướng sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hồ tiêu là cây trồng khó tính nhưng Bình Phước được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước phù hợp với cây trồng này. Đặc biệt, người trồng tiêu Bình Phước tích lũy kho kinh nghiệm dày dạn, quý báu của nhiều thập niên trồng cây “đỏng đảnh” hồ tiêu. Đó cũng chính là những yếu tố cơ bản quyết định vùng nguyên liệu bền vững, cơ hội “vàng” để doanh nghiệp hợp đồng, thu mua và mở nhà máy chế biến xuất khẩu hồ tiêu ở Bình Phước.