Ninh Thuận trồng nho công nghệ cao

Nghề trồng nho ở Ninh Thuận bắt đầu từ cuối thập niên 70 (thế kỷ trước) với giống nho truyền thống là Red Cardinal. Hiện giống nho nói trên cho năng suất suy giảm trầm trọng, khả năng kháng bệnh yếu. Trước thực trạng này, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã lai tạo thành công một số giống nho như NH-0148, NH01-152, Black Queen trồng phổ biến tại một số vùng chuyên canh của Ninh Thuận, từng bước thay thế giống nho cũ. Ngoài ra, Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận cũng quy hoạch 3 vùng trồng nho tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 100 ha kết hợp sơ chế, để bán buôn theo hướng thương phẩm chất lượng cao tại phường Văn Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm), xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn), thị trấn Khánh Hải, (huyện Ninh Hải).

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, khẳng định nho được xác định là cây trồng chủ lực của địa phương nên ngoài việc tiếp tục mở rộng quy hoạch sản xuất nho an toàn, tỉnh đã chỉ đạo ngành NN-PTNT tiếp tục hỗ trợ nông dân sản xuất, bảo đảm hài hòa lợi ích cho các thành phần tham gia trong chuỗi giá trị nho và các sản phẩm sau nho. Mục tiêu của tỉnh Ninh Thuận là đến năm 2020, nho sẽ trở thành trái cây thương phẩm có giá trị kinh tế cao.

 

Hình ảnh có liên quan